קופות גמל

דלתא - בית לתכנון פיננסי

מהן קופות גמל?

קופות גמל הן מכשיר חיסכון לטווח ארוך, המאפשר הטבות מס משמעותיות ביחס לתוכניות חיסכון והשקעה אחרות. מטרת קופות הגמל היא לחסוך כספים לצרכים פנסיונים, אך השינויים האחרונים שחלו בתקנות קופות הגמל הופכות אותן לכלי מעולה לחיסכון לטווח ארוך גם למטרות אחרות.
החל משנת 2008 קבע משרד האוצר כי מסלולי קופות הגמל יהיו רק במתכונת של קצבה, במטרה לחזק את מטרתן הבסיסית: חיסכון לצורך קצבה לאחר הפרישה. אולם מאז חלו שינויים נוספים בהגדרות קופות הגמל, ובראשם תיקון 190, המאפשר לעמית מעל גיל 60 שברשותו קצבה חודשית של כ- 4,500 ₪ (נכון לשנת 2016), להפקיד כספים פנויים לקופת הגמל וליהנות מעלויות ניהול נמוכות והטבות מס מפליגות בעת משיכת הכספים, וכן “קופת גמל להשקעה”, אשר מאפשרת ליהנות מיתרונות ניהול כספים במסגרת קופת גמל ובנוסף מנזילות מלאה של הכספים.

במסגרת תהליך התאמת קופת גמל אנו:

עורכים בדיקה מקיפה

של כלל ההשקעות, תוכניות החיסכון וקרנות הפנסיה שלכם, כמו גם של המטרות והיעדים הפיננסים

מבצעים אופטימיזציה

מאתרים עלויות מופרזות והשקעות מסוכנות, ומחפשים את מסלולי ההשקעה ואת שיטת הניהול הנכונה עבורכם (ניהול אקטיבי או פאסיבי באמצעות מדדים)

מאתרים

את קופת הגמל המתאימה לכם ביותר, כך שתתאים לצרכים שלכם מבחינת רמות סיכון – וכמובן בדמי ניהול הוגנים

מציגים בפניכם

את מלוא הכלים והאפשרויות הגלומות בקופת גמל

מבצעים מעקב

ובקרה שוטפים אחר מצב קופת הגמל – ומעדכנים אתכם בדוחות מפורטים

כיצד פועלת קופת הגמל?

כמכשיר השקעה לטווח ארוך, קופת הגמל היא כלי חיסכון שרלוונטי הן לעצמאים והן לשכירים. הבסיס שלפיו פועלת קופת הגמל הוא נאמנות: החברה המנהלת את הקופה מוגדרת כנאמן והיא מחזיקה במאגר נכסים לטובת העמיתים בקופת הגמל.
לכל עמית בקופת הגמל חשבון נפרד, שבו נרשמות הפקדות ומשיכות, התשואה ודמי הניהול. התשואה הכוללת של קופת הגמל מחולקת בין עמיתי הקופה, באופן יחסי לחלקם בנכסיה. עבור חוסכים רבים, קופת גמל יכולה להוות כלי חיסכון במקביל לקרן הפנסיה שלהם כשכירים.
החלת תיקון 190 (קישור) בשנת 2012 הפכה את קופות הגמל לאפיק השקעה משתלם במיוחד – שכן הוא מספק לחוסכים מבוגרים הטבות מס משמעותיות שאינן אפשריות ברוב מסלולי החיסכון.