פוליסות חיסכון

דלתא - בית לתכנון פיננסי

תיק מנוהל פוליסת חיסכון
עלויות של הבנק המנהל עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך, דמי משמרת, דמי ניהול פנימיים. ללא עלויות לבנק
דמי ניהול משתנים, בדרך כלל גבוהים קבועים (0.8%-1% )
תשלום מס ריווחי הון 25% מס על הרווחים במקום 25% מס – דחיית התשלום – רק בזמן משיכה
25% מס – דחיית התשלום – רק בזמן משיכה 100% בבורסה פיזור נרחב כולל השקעות בנכסים לא סחירים כגון נדל"ן מניב/קרנות תשתיות/קרנות גידור
תשואות לא שקוף שקיפות מלאה
נזילות נזיל בכל עת נזיל בכל עת
היכן הכספים נשמרים בבנק בבנק
מוטבים – העברה בין דורות אין ניתן לקבוע בכל עת
הלוואות אין עד 70% מגובה הקרן בריבית פריים
סכום השקעה מינימלי החל מ300000ש"ח-500000 ש"ח אין מינימום
מסלולי השקעה ניתן לבחור מסלול השקעה לפי התאמת צרכים ניתן לפצל בין מסלולים שונים